Tai-Chi

Co to jest Taiji (Tai – Chi)?

Słowo Taiji (Tai – Chi) kojarzy się głównie z powolnymi ruchami wykonywanymi w ramach określonej sekwencji. Obrazki takie znane nam są głównie z reportaży telewizyjnych, pokazujących życie w Chinach. Ukazani tam mieszkańcy miast codziennie rano gromadzą się w parkach, gdzie wśród zieleni oddają się praktykowaniu unikalnego systemu ruchowego, który pozwala osiągnąć harmonię ciała i umysłu oraz zachować zdrowie i sprawność fizyczną do późnej starości. Bardziej wprawne oko dostrzeże jednak, że ruchy te różnią się od siebie – niektóre nawet dość znacznie; nic dziwnego – różne systemy  były rozwijane od tysiącleci i mimo, że posiadają wspólny rdzeń, ewoluowały w różny sposób. Dlatego też poszczególne odmiany Taiji różnią się pomiędzy sobą sposobem wykonania poszczególnych ruchów. Jednak istota pozostaje ta sama – dążenie do harmonii. Podobnie zbawienny wpływ Taiji (Tai – Chi) na nasz organizm pozostaje ten sam, niezależnie od uprawianego systemu.
Jeśli zdecydowaliśmy się praktykować Taiji (Tai – Chi) dla zdrowia powinniśmy wiedzieć, że ćwiczenia te są zalecane w profilaktyce oraz leczeniu schorzeń przewlekłych. Można, więc powiedzieć, że Taiji (Tai – Chi) to zespół ruchów wykonywany w określonym tempie (najczęściej powoli, w zgodzie z oddychaniem) mający na celu poprawę i zachowanie zdrowia u ćwiczących, a także wyrabiający gibkość, koordynację ruchową i dobrą kondycję. Wszystko to ma związek z odpowiednio przebiegającą cyrkulacją energii wewnętrznej podczas ćwiczeń.